Selle õigusabivaldkonna lisamine tuleneb asjaolust, et õigusbüroo peajurist Meelis Jürma on alates 2016 aasta oktoobrist olnud Eesti Õigusbüroo poolt käivitatud InkassoAbi projektis juhtiv jurist ja võlgnikele õigusabi osutaja.

Selle aja jooksul sai Meelisele selgeks, kuivõrd mastaapne  probleem tegelikult on inkassofirmade poolt võlgnike psühholoogiline töötlemine ja tihti mitte kõige seaduslikumate meetmete kasutamine võlgade sissenõudmisel ning et selle probleemi kasvõi osaliseks lahendamiseks on vaja juriste, kes on valmis õigusabi osutama turuhinnast tunduvalt madalama tasu eest. Oma kogemuste põhjal võib büroo juht ka väita, et märkimisväärselt suurt osa inkassovõlgnike on võimalik rohkemal või vähemal määral aidata (st kas inkassomenetluste lõpetamist või sissenõutavate summade vähendamist, aga ka mõistlikumatel tingimustel maksegraafikute sõlmimist).

Mida pakume 40 eur eest?

Nimetatud summa eest saab meie büroolt osta teenusena ühe inkassovõlgnevuse kohtueelse menetluse.

Kohtueelne menetlus sisaldab järgmist:
- võlgniku asemel suhtleb kuni kohtueelse menetluse lõpuni (tulemuse saavutamiseni või kohtumenetluse alguseni) inkassofirmaga Männimäe õigusbüroo jurist hoides samas klienti toimuvaga kursis. Seega vabaneb võlgnik suhtlusest inkassofirmaga, mis üldreeglina ei kipu olema meeldiv.
- nõuet tõendavate dokumentide väljanõudmine inkassofirmast ja nende analüüs
- inkassofirma seisukoha küsimine võlgnevuse osas ja selle analüüs
- motiveeritud vastuväidete esitamine inkassofirmale
- läbirääkimised inkassofirmaga
- vaie maksehäireregistrile

Mis saab siis, kui sellest kõigest ei piisa?

Juhul kui kõigest eeltoodust ei piisa ja inkassofirma algatab kliendi suhtes kohtumenetluse, siis aitame kliente ka kohtumenetluses tavahinnakirjast soodsama tasu eest.

- vastuväite koostamine ja kohtule edastamine (volikirja olemasolul) maksekäsu
kiirmenetluses 32 eur
- dokumentide koostamine, kompromissivõimaluste otsimine ja esindamine hagimenetluses 60 eur tund

Mida teha, et tellida seda teenust?

NB!!! Teenust osutatakse eeltoodud hindadega ainult veebipõhiselt.
- võtke meiega ühendust e-posti aadressil info@jur.ee, saatke meile teade meie kodulehelt (leht "saada meile kiri") või helistage meile telefonidel 53023415 või 56860535
- kui pärast esmast suhtlust leiate, et meie teenus on Teile sobiv, siis tasute ettemaksuna menetlustasu 40 eur ühe võlgnevuse kohta Männimäe KVB OÜ pangakontole nr EE674204278602011403 Coop Pangas
- saadate meie e-posti aadressile info@jur.ee Teie käsutuses olevad menetletavat võlga puudutavad materjalid, digitaalselt allkirjastatud volikirja, millega volitate meie juristi tegelema oma võlaküsimusega (volikirja teksti saadame Teile eelnevalt, see on vaja vaid digiallkirjastada) ja koopia maksekorraldusest 32 eur tasumise kohta igalt menetletavalt võlalt.
- ja siis võimegi meie tööd alustada