Osutame klientidele õigusabi järgmistes õigusvaldkondades


- võlgnike esindamine inkassomenetluses (ja vajadusel kohtumenetluses)

- võlaõigus (sh lepinguõigus)

- perekonnaõigus

- asjaõigus

- tööõigus

- haldusõigus

- võlgade sissenõudmine nii kohtueelses kui kohtumenetluses (inkassoteenus)


Õigusabi osutamise viisid


- veebinõustamine

- konsultatsioon (nn kohtumisega õigusnõustamine)

- dokumentide koostamine

- esindamine