Männimäe õigusbüroo peajurist ja juhatuse liige on Meelis Jürma, kes on
omandanud magistrikraadi Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas.

Meelis on juristina praktiseerinud alates 1989 aastast ning omab pikaajalist töökogemust nii avalikus kui ka erasektoris. Ta on töötanud Maksuameti juristi ja peajuristina, kindlustusfirma inspektor- juristina ja juristina kohalikus omavalitsuses. Viimased 20 aastat on Meelis tegelenud õigusabi osutamisega erinevates õigusbüroodes. Alates 2009 aasta lõpust (alates firma loomisest) Männimäe õigusbüroos.

Selle pika aja jooksul on Meelis omandanud märkimisväärsed kogemused järgmistes õigusharudes:


- võlaõigus (sh õigusabi võlgnikele seoses inkassomenetlustega, lepinguõigus)
-asjaõigus
-perekonnaõigus
-tööõigus (ka avalik teenistus)
- pärimisõigus
-maksuõigus
-haldusmenetlus


- erinevate juriidiliste dokumentide koostamine
- esindamine läbirääkimistel
- esindamine maa- ja ringkonnakohtutes ning kohtuvälistes vaidlusorganites (sh üürikomisjon, töövaidluskomisjon, riigihangete vaidlustuskomisjon, tarbijavaidluste komisjon).


Meelis on Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi ja Eesti Juristide Liidu täisliige.